::. دکتر علی بدرقه .::

 • تحصیلات

  ليسانس : مدیریت آموزشی محل تحصيل : دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

  فوق ليسانس: مدیریت آموزشی محل تحصيل : دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

  دكتري: مدیریت آموزشی محل تحصيل : دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

  دكتري : مديريت منابع انسانی محل تحصيل : دانشگاه بين المللي Ecoenergy

  فوق دکتری : مدیریت رفتار شناسی سازمانی

 • عضويت ها

  عضو انجمن منابع انسانی ایران

  عضو انجمن بین المللی مدیریت

  مشاور منابع انسانی شرکت آب و نیروی ایران

  عضو هیات مدیره شرکت صنایع کشاورزی ایران

  مشاور منابع انسانی موسسه فرهنگی و هنری بارانا

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 • سوابق کاری

  پژوهشگر برتر مدیریت منابع انسانی در سال 89

  شرکت و سخنرانی در بیش از پانزده کنگره بین المللی

  مدیریت بیست و هفت طرح پژوهشی و ملی در حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار شناسی

  مدرس و پژوهشگر مدیریت منابع انسانی در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور

  راهنمایی و مشاوره بیش از 70 پایان نامه تحصیلی

  مدرس و پژوهشگر سازمان مدیریت صنعتی ایران و موسسه مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی

 • عناوين مقالات علمي

  تالیف 120 عنوان مقاله ISI و ISC

 • فعاليت پژوهشي

  كتاب «تكنولوژي آموزشي»1383چاپ دانشگاه آزاد اسلامي

  كتاب«استراتژيهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT-1384چاپ دانشگاه آزاد اسلامي)

  كتاب «آشنايي با حفظ و بهسازي ميراث فرهنگي بافتهاي تاريخي روستايي»1384در حال چاپ وزارت كشور

  كتاب «تشكلهاي اسلامي- سياسي دانشگاهيان»1385دانشگاه آزاد اسلامي

  كتاب «ترويج كشاورزي روستايي در جهان»1386دانشگاه آزاد اسلامي (ترجمه)

  وابط عمومی دردنیای امروز1388دانشگاه آزاداسلامي -7تالیف کتاب سبکهای اقتضایی مدیریت (در حال چاپ)