::. استاد علیرضا عراقی نیا .::

 • تحصیلات

  فوق لیسانس مدیریت آموزشی از سازمان مدیریت آموزشی

  کارشناسی الهیات از دانشگاه تهران

  حوزوی خارج فقه

 • سوابق کاری

  مدرس در دبیرستان های رشد، امام خمینی، رشد 1، انرژی اتمی و …..

  معاون پرورشی منطقه 16 تهران

  رییس آموزش و پرورش منطقه 16 تهران

  مدیر کل تربیتی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش

  معاون آموزش عمومی شهر تهران