::. استاد جبار رضایی .::

 • تحصیلات

  1- لیسانس جغرافیا از دانشگاه فردوسی مشهد سال1357

  2-فوق لیسانس برنامه ریزی فرهنگی از جهاد دانشگاهی سال 1373

 • عضويت ها

  1- عضو کار گروه تولید نظام نامه مهندسی فرهنگی

  2-ناظر برخی از پروژهای پژوهشی کمیسیون تعلیم وتربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی

  3- مجری پروژه تدوین ضوابط و مقررات وراهکارهای اجرایی برای توسعه مشارکت در

  آموزش و پرورش.

  4.ناظر پروژه طرح عملیاتی کردن اصل 15 قانون اساسی در آموزش و پرورش

  5.ناظر و راهبری پروژه باز مهندسی مدارس ابرانی خارج از کشور

  6.عضو تیم تدوین سند راهبردی آموزش شهروندی(شهرداری تهران)

 • سوابق کاری

  1-معاون پرورشی اموزش وپرورش استان کردستان 1371-1360

  2- مدیر کل فرهنگی هنری وزارت اموزش وپرورش سال1372

  3-رئیس مرکز تربیت معلم امیر کبیر کرج سال 1373

  4- مدیر کل پرورشی بنیاد شهید انقلاب اسلامی 1376-1373

  5- معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی 1384-1376

  6- مدیر کل امورپژوهشی و برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور 1387-1384

  7- مدرس مرکز تربیت معلم امیرکبیر کرج

  8- مشاور وزیر اموزش و پر ورش 1392

 • عناوين مقالات علمي

  ندوین مقاله  تجزیه و تحلیل طلاق در استان البرز

 • فعاليت پژوهشي

  1- عضو کار گروه تولید نظام نامه مهندسی فرهنگی

  2-ناظر برخی از پروژهای پژوهشی کمیسیون تعلیم وتربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی

  3- مجری پروژه تدوین ضوابط و مقررات وراهکارهای اجرایی برای توسعه مشارکت در

  آموزش و پرورش.

  4.ناظر پروژه طرح عملیاتی کردن اصل 15 قانون اساسی در آموزش و پرورش

  5.ناظر و راهبری پروژه باز مهندسی مدارس ابرانی خارج از کشور

  6.عضو تیم تدوین سند راهبردی آموزش شهروندی(شهرداری تهران)