::. استاد منصور شیرزاد .::

 • تحصیلات

  ديپلم رياضي فيزيك(دبيرستان مفيد)   در گروه آموزشي رياضي-فيزيك

  رتبه 26 كنكور سراسري سال 1371

  دانش آموخته كارشناسي مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف

  دانش آموخته كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي اصفهان

  دانش آموخته كارشناسي ارشد مديريت اجرايي از دانشگاه امیرکبیر

 • عضويت ها

  عضو بنياد ملي نخبگان(ازسال 1391 تا كنون )

  عضو پژوهشكده علوم شناختي ايران(ازسال 1391 تا کنون )

  عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران(از سال 1388 تا كنون)

 • سوابق کاری

  مشاور مديرعامل شركت فناپ در امور سرمايه هاي انساني (از 1394 تا کنون )

  عضو كميته راهبردي(استراتژيك)مجتمع آموزشي مفيد

  معاون منابع انساني مجتمع آموزشي مفيد(ازسال 1393 تا 1394 )

  مدير دبيرستان مفيد ونك (از سال 1387 تا 1393 )

  معاون آموزشي مجتمع آموزشي مفيد (از سال 1379 تا  1385)

  معاون آموزشي و تدريس فيزيك دوره پيش دانشگاهي در دبيرستان مفيد (از سال 1379 تا 1385)

 • عناوين مقالات علمي

  عصب شناختي سازماني :از تلاش هاي نظريه اي تا كاربرد، ارائه شده در دهمين كنفرانس بين المللي مديريت،  يدازدهمين  كنفرانس بين المللي مديريت

  عصب شناختي تفكر استراتژيك:رويكردي مبتني بر الكترواآنسفالوگرافي كمي، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت

  قش نرون هاي آيينه اي در ارتباطات غيركلامي- در دست انتشار

  تاملي بر روش كارل وايك( Weick E.Karl) در نظريه پردازي سازماني- در دست انتشار

 • فعاليت پژوهشي

  عصب شناختي سازمانی (Organizational Cognitive Neuroscience)