::. خانم مهندس عرفانی .::

 • تحصیلات

  کارشناس مهندسی نرم افزار – دانشگاه پیام نور تهران

  کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 • مقالات و کتب

  راهنمايي پايان نامه بهبود متدولوژي ANT Colony در مسير يابي شبكه

  راهنمايي پايان نامه استفاده از Pull list  در انبار كالا ايران خودرو

  راهنمايي پايان نامه طراحي پايگاه داده تحت وب جهت رزرواسيون هتل

 • سوابق آموزشی اجرایی

  مديريت پروژه راه اندازي شبكه MPLSبانک صنعت و معدن

  مديريت پروژه خدمات فني مهندسي شركت ارتباطات زير ساخت

  مديريت پروژه امن سازي بستر شبكه فرمانداري كرمانشاه

  مديريت پروژه طراحي و پياده سازي امنيت شبكه دانشگاه شهيد بهشتي

  مديريت پروژه طراحي و پياده سازي ديتا سنتر بنادر بوشهر

  طراحي و پياده سازي Server Room   و شبكه WANدانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر