::. مهندس احمد علمدارفر .::

 • تحصیلات

  • کارشناسی ارشد – مدیریت فن آوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته – دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی – مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم – دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مقالات و کتب

  • آشنایی با متدلوژی ASAP– دوره آموزشی توسط مشاورین ایتالیایی
  • آشنایی با ماژول برنامه ریزی تولید SAP ERP – دوره آموزشی توسط مشاورین ایتالیایی
  • آشنایی ماژولهای SAP ERP– آشنایی با نحوه پیاده سازی ماژولهای ERP و ارتباط بین آنها در SAP
  • آشنایی با وظایف هیات مدیره شرکتها – دوره آشنایی با وظایف هیات مدیره شرکتها ارائه توسط سازمان مدیریت صنعتی
  • آشنایی با فنون مربی گری – ارائه توسط سازمان مدیریت صنعتی
  • دوره مدیریت پروژه – آموزش مدیریت علمی پروژه ها بر مبنای استاندارد PMBOK
 • سوابق آموزشی اجرایی

  • مدیریت بیش از 100 پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در صنایع مختلف
  • مدیریت امور فروش، استقرار و پشتیبانی راهکار نرم افزاری همکاران سیستم در صنایع تولیدی
  • سوابق فعالیتهای ستادی در شرکت همکاران سیستم:
  • عضویت در هیات مدیره شرکت همکاران سیستم اراک
  • مدیر پروژه ERP شرکت گلبرگ بهاران
  • شناسایی، مستند سازی و بهبود فرآیندهای سازمانی شرکت های گلبرگ بهاران، صنعت غذایی کوروش، پدیده شیمی جم و…
  • مدیرین پروژه ارزیابی جایزه جهانی مدیریت دانش MAKE در شرکت گلبرگ بهاران