::. دکتر عبد العظیم کریمی .::

 • تحصیلات

  دارای دکترای روانشناسی از دانشگاه تهران

  عضو هيأت علمي پژوهشگاه تعليم و تربيت، استاديار دانشگاه تهران

 • مقالات و کتب

  رابطه‌ رشد نواحي‌ مختلف‌ مغز با رشد شناختي‌
  نقش‌ تعاليم‌ مذهبي‌ در آرامش‌ رواني‌
  ميز گرد جوانان‌ جامعه‌ و ارزشها(1)
  نقش‌ خود رهبري‌ و خود نظم‌ جويي‌ در تربيت‌ عقلاني‌ كودك‌
  آيا تعليم‌ از تربيت‌ جداست
  رديابي‌ حافظه‌ در دوران‌ جنيني
  وابستگي‌، مانع‌ تربيت‌ است
  مراقبت‌هاي‌ عاطفي‌ در نوزادان‌
  چرا كودك‌ شما بي‌اشتهاست‌؟
  بررسي‌ تحول‌ ظرفيت‌ عملياتي‌ و رابطه‌ آن‌ با تحول‌ قضاوت‌ اخلاقي‌
  تحول‌ رفتار دزدي‌ در كودك‌
  عوامل‌ رواني‌ بي‌اشتهايي‌ در كودكان‌
  رابطه‌ تحول‌ اخلاقي‌ با تحول‌ شناختي‌ كودكان‌
  رابطه‌ تحول‌ اخلاقي‌ با تحول‌ شناختي‌ در كودكان‌
  مفهوم‌ مرگ‌ در تردد كودكان‌
  تحول‌مفهوم‌دروغگويي‌دركودكان‌(باتاكيدبرجنبه‌ روان‌شناختي‌آن‌)
  تحول‌ مفهوم‌ مرگ‌ در نزد كودكان‌ و نوجوانان‌
  هشتاد نكته‌ تربيتي‌ در تربيت‌ ديني‌ كودكان‌
  نكات‌ تربيتي‌ در بكارگيري‌ روش‌ تشويق‌ در تعليم‌ و تربيت‌
  بحثي‌ درباره‌ جايگاه‌ فعاليتهاي‌ پرورشي‌ در نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه
  بهداشت‌ رواني‌ كودك‌ در مقابله‌ با استرس‌ فقدان‌
  تربيت‌ چه‌ چيز نيست‌؟!
  اندر ضرورت‌ تربيت‌ خاموش
  جايگاه‌ هدايت‌ تحصيلي‌ در نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ و ارتباط‌ آن‌ با سيستمهاي‌ توسعه‌ كشور (اول‌ و دوم‌)
  گستره‌ ارزشها در چرخه‌ تحول‌ رواني‌ ـ اجتماعي‌
  بررسي‌ استدلال‌ قضاوت‌ اخلاقي‌ افراد در برابر سرنوشت‌ محتوم‌ بيماران‌ رو به‌ مرگ‌ (آتانازي‌)
  تربيت‌ كردن‌، مانع‌ تربيت‌ شدن‌ است‌!
  پول‌ تو جيبي‌ آري‌ يا نه‌
  رابطه‌ ميان‌ رشد اخلاقي‌ و شناختي‌ كودكان‌ 4 تا 8 ساله‌
  جايگاه‌ نوجواني‌ در گستره‌ تحولات‌ رواني‌ ـ زيستي‌، اجتماعي‌
  زندگي‌ با سپرده‌هاي‌ متروك‌
  گفتن‌، آموزش‌ دادن‌ نيست‌!
  مراقبت‌هاي‌ عاطفي‌ در نوزادان‌ (قسمت‌ 4)
  اهميت‌ نقش‌ اخلاقي‌ پرستاران‌ در مراقبت‌هاي‌ عاطفي‌ نوزادان‌
  تشويق‌ بيروني‌، مانع‌ خودانگيختگي‌ است‌ (قسمت‌ دوم‌)
  “تربيت‌ عاريه‌اي‌” مانع‌ از تربيت‌ طبيعي‌ است.
  در تربيت‌ از تب‌ حرف‌ بازايستيم‌
  تشويق‌ مانع‌ خودانگيختگي‌ است‌. (قسمت‌ اول‌)
  ميز گرد جوانان‌، جامعه‌ و ارزشها(2)
  مقابله‌ رواني‌ كودك‌ با استرس‌ فقدان‌
  مراقبت‌هاي عاطفي (3)
  ارزشها در تعليم‌ و تربيت‌
  هشدارها و نكته‌هاي‌ تربيتي‌ (تربيت‌ از زاويه‌هاي‌ ديگر)
  حافظه‌ در دوران‌ جنيني‌ و نوزادي‌ 4 9
  ذهن‌ مدرسه‌اي‌ نشده‌
  تربيت‌ جذبه‌اي‌
  در تربيت‌ از تب‌ حرف‌ بازايستيم‌ (6)
  اضطراب‌ پيش‌ از تولد
  تربيت‌ كردن‌ مانع‌ تربيت‌ شدن‌
  گستره‌ كاركرد مشاوره‌ در نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌
  خانه‌، مدرسه‌…
  نكات‌ تربيتي‌ در بكارگيري‌ روش‌ تشويق‌ و تنبيه‌
  جايگاه‌ تربيت‌ در نظام‌ جديد
  به‌ مناسبت‌ سالروز تاسيس‌ امور تربيتي‌
  انضباط‌ اجتماعي‌ در دانش‌ آموزان‌
  چرا كودك‌ شما بي‌اشتها ست
  تعليم‌ و تربيت‌ وارونه‌
  بهداشت‌ رواني‌ كودك‌ در مواجهه‌ با مرگ‌
  آموزش‌ مانع‌ خلاقيت‌ است‌
  تعليم‌ و تربيت‌ وارنه‌
  تربيت‌ بيروني‌ مانع‌ تربيت‌ دروني‌ است‌
  تربيت‌ چه‌ چيز نيست‌
  گفتگو با نشريه‌ ارزش‌ها پيرامون‌ تعليم‌ و تربيت‌ اسلامي‌
  آموزش‌ و پرورش‌ و توسعه‌ فرهنگي
  نقش ايمان در بهداشت رواني
  موانع فهم تربيت
  زيبايي شناسي و تربيت
  ملاحظاتي پيرامون تربيت ديني
  كاركرد نظام آموزش و پرورش در تربيت اجتماعي
  كاركرد نظام آموزش و پرورش در تربيت اجتماعي
  نگاهي تازه به متون كهن (مدرسه ما به اين چار ديوار گوشتي) (1)
  نگاهي تازه به متون كهن (تعليم وتربيت طلب مدار …) (2)
  نگاهي تازه ببه متون كهن (آن را برون انداز واز اين پر شو) (3)
  آيا مي‌دانيد؟ (هزار و يك نكته نهفته در تربيت)
  اكسير نگاه در تربيت
  تحول حافظه و هوش
  چه هراسي دارد تربيت كردن
  آموزش عليه آموزش
  روزه تربيت (چگونه تربيت نكنيم)
  رسالت معلم, انتقال دانش يا منش
  آدمي از راه كاستن رشد مي‌كند و نه افزودن(4)
  تربيت بدون واسطه
  هركسي را سيرتي است در تربيت(5)
  روزه تربيت (چگونه تربيت نكنيم)
  رسالت معلم, انتقال دانش يا منش
  آدمي از راه كاستن رشد مي‌كند و نه افزودن (7)
  تربيت بدون واسطه (8)
  هر كسي را سيرتي است در تربيت (9)
  تحول حافظه و هوش در كودكان
  هزار و يك نكته نهفته در تربيت (1)
  اين علم‌ها همچون پيمودن آب درياست در تاس (13)
  تحول حافظه در گذار از دوره پيش عملياتي به … دورة عمليات منطقي عيني
  تربيت اسلامي فعليت يافتن درون مايه‌هاي فطري
  پنجره‌اي رو به شما
  باز هم نگاهي ديگر به تربيت
  فراموشي خوب است!
  هنر دوست داشتن
  آيا تربيت علم است؟
  كاشكي تهي بودندي از آن هذيانها
  تعليم و تربيت از ياد رفته
  هزار و يك نكته نهفته در تربيت (2)
  هزار و يك نكته نهفته در تربيت (3)
  گفتگو با كيهان پيرامون هدايت شغلي
  بهترين سخن آن است كه مفيد باشد نه بسيار(10)
  اندر حكايت هدايت شغلي
  حكمت‌هاي گم شده در تربيت (11)
  يك قدم از خود فراتر نه تا شادي‌ها بيني (12)
  گر تو هيچ خط ندانستي تو را خط مي‌آموختم (14)
  سؤال نيكو نيمي از علم است
  آموخته‌هايي كه در ياد مي‌مانند
  بزرگترين تفريح
  انديشه‌آموزي يا انديشه‌ورزي
  تأثير تلويزيون بر كودك (گفتگو)
  اندرستايش جهل! (15)
  تربيت از مفروضه‌هاي موهوم تا واقعيت‌هاي موجود
  يك كنايه و صد اشاره (4)
  يك كنايه و صد اشاره (5)
  بازگشت به كودكي
  يك كنايه و صد اشاره (3)
  آموختن براي زيستن يا زيستن براي آموختن؟
  به فرهنگ باشد روان تندرست
  تفكر شهودي در كودكان
  خطا محوري بستر درست انديشي
  ذهن آموزش نديده!
  تعليم وتربيت رقابت مدار يا رفاقت مدار؟
  تربيت بيروني مانع تربيت دروني است
  قلب تربيت نشده!
  موسيقي و تربيت (1)
  موسيقي و حركات موزون(2)
  راز و رمز شنيدن و گوش فرادادن
  تربيت طربناك (1)
  تربيت طربناك (2)
  آموزش و پرورش يكپارچه
  آزاد و تربيت
  انشا و بازي
  ضرورن “پرنكردن“ اوقات فراغت
  بررسي نتايج پرلز 2001
  اجتماعي كردن مانع اجتماعي شدن است