::. دکتر جعفری .::

 • تحصیلات

  مدرک کارشناسی: روانشناسی کودکان استثنایی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  مدرک کارشناسی ارشد:مشاوره خانواده(دانشگاه علامه طباطبایی

  مدرک دکتری: مشاوره (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 • مقالات و کتب

  – جعفری، فروغ(1393). انسان توانمند کیست؟ مجله توان یاب: سال 15: شماره 54:11-12

  – جعفری، فروغ. نقش تصور از خدا و نگرش به مرگ در تعهد زناشویی زنان(پذیرش از مجله علمی پژوهشی زنان، حقوق و توسعه)

  – جعفری، فروغ؛ ذنوبیان، منیژه و نسیمی، منیره. (1393). رابطه بین تعارض کار- خانواده و راهبردهای مقابله ای در کارمندان شهرداری. نشریه علمی پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی(دوره ششم، شماره 19، صفحه:23-9)

  – جعفری، فروغ؛ نسیمی، منیره.(1393). اثربخشی معنویت درمانی بر افزایش تعهد زناشویی زنان. اولین همایش بین المللی نقش معنویت و دین در ارتقای سلامت روان و بهزیستی روانشناختی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

  –  نسیمی، منیره؛ نوابی نژاد، شکوه و جعفری، فروغ.(1393). رابطه بین هوش معنوی و خوش بینی در دانشجویان. هفتمین همایش سراسری بهداشت روانی دانشجویان:اصفهان

 • سوابق آموزشی اجرایی

  -کارشناس روانشناسی 6 برنامه تلویزیونی(حال خوب، شبکه سلامت)(سال 1395)

  – راهنمایی و مشاوره و داوری بیش از چهل پایان نامه کارشناسی ارشد(از سال 1389 تاکنون).

  -اشتغال به کار در دفتر خصوصی مشاوره(از1386تا کنون)

  -برگزاری دوره 15 جلسه ای فنون مشاوره جهت مدیران پایه مدارس سلام(1394)

  – مشارکت در برگزاری چهارمین دوره توانمندسازی جوانان(آذرماه 1393، انجمن رعد)

  – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر(از سال 85 تاکنون)

  – تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات(از 1392 تا کنون)

  – عضو هیئت داوران اولین همایش بین المللی سبک زندگی. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران(1393)

  – دبیر اجرایی اولین همایش بین المللی مشاوره با رویکرد دین و معنویت جهت ارتقای سلامت روان و خوب زیستی روانشناختی(1393)