مرکز پژوهش و توسعه نیروی انسانی ( مقدمه)

مقدمه

اهمیت و لزوم آموزش‌های ضمن خدمت در مدارس سلام و شکل گیری باشگاه معلم را باید به شرح ذیل تحلیل کرد.

آموزش ضمن خدمت در حقيقت يكي از راههاي اصولي و منطقي هدايت تلاشهاي كاركنان در سازمان است و باعث بكارگيري استعداد‌هاي نهفته، به كاراندازي قدرت تخيل و به وجود آمدن حس انعطاف پذيري فكري لازم خواهد شد.

همانگونه كه جوامع بشري از سنتي بودن به صنعتي شدن و از صنعتي بودن به فراصنعتي شدن گام بر‌مي‌دارند، علوم و فنون و تكنولوژي هم رو به تكامل، دگرگوني و پيشرفت است.

 

به موازات اين تغييرات است كه اهميت، لزوم و خواص آموزش بيش از پيش ملموس گشته تا حدي كه برخي از صاحبنظران در اهميت آموزش مي‌گويند: «آموزش در حقيقت خود مديريت است» بدين معني كه بدون آموزش كاركنان، پايه‌هاي مديريت هم متزلزل مي‌شود و به مخاطره مي‌افتد.

 

آموزش كاركنان يك امر حياتي و اجتناب‌ناپذير است كه بايد بطور مستمر با مجموع فرآيندهاي مديريت مورد توجه قرار گيرد تا ساير فعاليتهاي مديريت بتواند مثمرثمر واقع گردد.

 

ویلیام جیمز از دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۹۵٫در یک بررسی نتیجه گرفت کارکنان در سازمان‌ها از 20 تا 30 درصد توانایی خود برای فراگیری استفاده می‌کنند. تحقیق او نشان داد که اگر کارکنان آموزش ببینند و به‌طور شایسته برانگیخته شوند 80 تا 90 درصد از توانائی‌ها و قابلیت‌های خود را بروز می‌دهند.

 

با توجه به اینکه مدیران خود یکی از کارکنان درون سازمان محسوب می‌شوند، ارقام فوق اهمیت و ضرورت آموزش آنان را آشکار می‌سازد. از سوی دیگر مدیران می‌توانند با کسب آموزش‌های مطلوب در ایجاد انگیزه در کارکنان بسیار مؤثر باشند و از این نظر ضرورت آموزش آنان مضاعف می‌شود.

 

لذا شايد بتوان گفت يكي از مهم‌ترین عوامل پيروزي سازمان‌های كنوني براي مواجهه با چالش‌های متعدد به‌منظور بقا در عرصه رقابتي تجارت جهاني، توانمندسازي نيروها و سرمایه‌های انساني سازمان است كه اين توانمندي جز به مدد آموزش هدفمند و جهت‌دار امکان‌پذیر نیست

 

آموزش‌های ضمن خدمت یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیران برای مقابله با تغییرات محیطی بوده و ضامن ارائه مناسب خدمات، به‌خصوص در سازمان‌های خدماتی و دولتی هست که چنانکه منظم و هدفمند و در راستای نیازهای واقعی کارکنان تدوین و اجرا شود، نه‌تنها عملکرد کارکنان و سازمان را بالا می‌برد، بلکه بهبود مهارت‌های مدیران و افزایش رضایت کارکنان و ارباب‌رجوع را نیز در پی خواهد داشت.

 

آموزش كاركنان، فرایندی است كه انطباق و سازگاری كاركنان را با محیط متحول سازمان و انطباق بهتر سازمان را با محیط بیرون فراهم می‌آورد.

 

بنابراین سازمان به‌منظور رسیدن به حد مطلوب اقتصادی و صنعتی، بایستی آموزش نیروی انسانی را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و درزمینه‌ی تربیت مغزهای متفكر و مبتكر سرمایه‌گذاری كند. ازاین‌رو برنامه‌ریزی‌های بزرگ و فراگیر را باید بر پایه اندیشه‌های نو، آفریننده، پویا، پرتوان و نگرش‌های سازنده، دیدگاه‌های تازه و تعهد و دل‌بستگی ژرف منابع انسانی در سازمان‌ها بنا نهاد. برای تحقق منظور فوق می‌بایست همواره این نیروی پرتوان را در پرتو آموزش‌های مناسب و سازگار قرارداد.

 

با توجه به اینکه آموزش صحیح رضایت شغلی کارکنان و مدیر را افزایش می‌دهد، آموزش صحیح به کارکنان همانند ورود خون تازه به رگ‌های سازمان است. اثربخشی دوره‌های آموزشی در بیان بسیار ساده یعنی استفاده مطلوب و حداکثر از خون‌های وارده به سازمان است.

کارایی و اثربخشی به موارد زیر مرتبط می‌گردد:

– اجرای دوره در سازمان و مکان از قبل تعیین‌شده و با حضور تمامی شرکت‌کنندگان

– تناسب جزوات آموزشی با سرفصل تعیین‌شده

– حضور به‌موقع استاد و مخاطبین

– رعایت هزینه‌های آموزشی و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها

آموزش ضمن خدمت کارکنان مزایای زیر را در پی دارد:

1- ارتقای اطلاعات و دانش و مهارت‌های کارکنان

2- افزایش همبستگی کارکنان با اهداف سازمان

3- کاهش حوادث و ضایعات کاری و ایجاد اطلاعات بیشتر در سازمان

4- کمک به تغییرات سازمانی در مواقع ضروری

5- ایجاد علاقه و دلگرمی نسبت به سازمان از طریق آموزش‌های مستمر

6-افزایش کارایی

مجموعه مدارس سلام به‌عنوان یک سازمان دانش­بنیان، یادگیرنده و پویا، رشد و پیشرفت را مرهون توسعه فردی سرمایه­های انسانی خود می­داند. به همین منظور معاونت توسعه سرمایه‌های انسانی در دفتر مرکزی به این امر مهم اهتمام دارد. نیازسنجی، ساماندهی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی از اهم فعالیت‌های معاونت توسعه می‌باشد. همچنین باهدف آینده‌پژوهی واحد تحقیق و توسعه در این معاونت با ترسیم نقشه راه و تبیین اهداف آتی، روشنگر راه پیشرفت و توسعه پایدار مدارس سلام می‌باشد.